- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 октомври до 10 ноември 2021 г.

Определени са условията и размера на средствата, които се предоставят на предприятия от туристическия сектор, упражняващи дейност в определени кодове по КИД-2008 на НСИ.