Принтиране

Информационен преглед за периода от 10 октомври до 10 ноември 2021 г.

Автор: Труд и право,
Определени са условията и размера на средствата, които се предоставят на предприятия от туристическия сектор, упражняващи дейност в определени кодове по КИД-2008 на НСИ.