- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 май до 10 юни 2021 г.

Нови правила за електронна търговия и деклариране на ДДС влизат в сила от 1 юли тази година.