- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 май до 10 юни 2020 г.

Изменя се програмата за безлихвени кредити, предвидени за хора, загубили работата си поради пандемията от COVID-19.