- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 февруари до 10 март 2021 г.

От началото на март започва кампанията по подаване на декларациите за корпоративни данъци.