Принтиране

Информационен преглед за периода от 10 декември 2021 г. до 10 януари 2022 г.

Автор: Труд и право,
Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за определена категория физически лица.