- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 декември 2020 г. до 10 януари 2021 г.

Правителството одобри проект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.