- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 декември 2019 г. до 10 януари 2020 г.

НАП информира, че няма да има удължаване на сроковете по Наредба № Н-18.