- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 август до 10 септември 2022 г.

Одобрена е вноската от страна на Българския енергиен холдинг във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.