- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 август до 10 септември 2021 г.

Парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет за 2021 година.