- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Информационен преглед за периода от 10 август до 10 септември 2020 г.

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС.