- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Завършване на безкасовото плащане

Задължението за безкасово плащане е специфично родовоопределено задължение за стойност.