Принтиране

За легалната дефиниция на понятието „банка“ в Закона за кредитните институции и настъпилите изменения в нея

Автор: Сюлейман Башов,
1. В националното ни законодателство търговските банки се означават с термина „кредитна институция“.