Принтиране

Удължаване действието на Закона за държавния бюджет за 2022 година и през настоящата година

Автор: Веселка Донкова,
Предвид създалата се политическа ситуация в страната и липсата на редовен кабинет, който да определи приоритетите и допусканията за развитие на политиките, служебното правителство внесе в Народното събрание проект на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.