Принтиране

Развитие на регулацията на пазарите на финансови инструменти

Автор: Кристина Неофитова,
Когато говорим за инвестиране във финансови инструменти, първо трябва да изясним, че за реализирането на подобен ход една от възможностите е да се обърнем към лицензиран инвестиционен посредник (ИП). Инвестиционните посредници са търговски дружества с основна насоченост осъществяване на сделки с финансови инструменти.