- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промени в Закона за държавния бюджет за настоящата 2021 година

В „Държавен вестник“, бр. 77 от 16.09.2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. В настоящия коментар ще обърнем внимание на някои основни аспекти в актуализирания бюджет за настоящата година за тази година.