- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България

Както е известно, паричната единица на Република България е левът, разделен на 100 стотинки (чл. 24 от Закона за Българската народна банка – ЗБНБ).