Принтиране

Промени в Закона за БНБ, подготвящи въвеждане на еврото в България

Автор: Велко Джилизов,
Както е известно, паричната единица на Република България е левът, разделен на 100 стотинки (чл. 24 от Закона за Българската народна банка - ЗБНБ).