Принтиране

Предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и въпроси, които те породиха в практиката

Автор: Кристина Неофитова,
На 27.02.2023 г. в Портала за обществени консултации към Министерски съвет, бе публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП).