Принтиране

Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари

Автор: Кристина Неофитова,
С напредването на технологиите и динамичното развитие на правната рамка в световен мащаб, в Република България, като част от Европейския съюз и не само, възникват все повече изисквания от страна на регулаторните органи към изпълнението на задълженията на банковите и небанковите финансови институции.