Принтиране

Правни ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от банките

Автор: Велко Джилизов
Напоследък все повече банки, опериращи в страната, обявяват на своите клиенти, че преустановяват предлагането на срочни депозити, като вместо тях се опитват да промотират структурирани депозити и различни инвестиционни продукти - инвестиции във взаимни фондове и други колективни инвестиционни схеми, застрахователни продукти с инвестиционен характер и т. н.