- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отговорността за вреди по чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции

В последните години нормата на чл. 79, ал. 9 (предишна ал. 8 – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) от Закона за кредитните институции (ЗКИ) придоби особено значение.