- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основни политики, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, и мерки за преодоляване на последствията от COVID-19

В „Държавен вестник”, бр. 104 от 08.12.2020 г., наред със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, посредством който бяха извършени традиционните изменения в данъчните закони за новата година, бе обнародван и Законът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Бюджетът е разработен при ситуация на извънредна епидемична […]