- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година

Законът за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г. бе обнародван в „Държавен вестник”, бр. 100 от 20.12.2019 г.