Принтиране

Оценка на риска от изпирането на пари – основни мерки и етапи

Автор: Кристина Неофитова,
Когато се говори за Оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма (Оценка на риска от ИП/ФТ) следва да се има предвид, че има няколко етапа на оценяване.