Принтиране

Новият Закон за покритите облигации

Автор: Велко Джилизов,
С новия Закон за покритите облигации(обн. ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г.), който в § 19 предвижда, че ще влезе в сила, считано от08.07.2022 г., се отменя действащия Законът за ипотечните облигации (обн. ДВ, бр. 83 от 2000 г.).