Принтиране

Нови правила за определяне на законната мораторна лихва в частното право

Автор: Поля Голева,
Законните лихви по българското гражданско право