- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новата технологична парадигма „Интернет на нещата” (Internet of Things – IoT)

„Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT) е концепция за компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и други предмети и вещи), притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или за взаимодействие с външната среда.