Принтиране

Новата технологична парадигма „Интернет на нещата” (Internet of Things – IoT)

Автор: Росен Балтов,
„Интернет на нещата“ (Internet of Things - IoT) е концепция за компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и други предмети и вещи), притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или за взаимодействие с външната среда.