Принтиране

Нова правна уредба на бюрата за обмяна на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Автор: Велко Джилизов,
С § 2, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г.) и в частност с новите т. 38 и 39 от чл. 4 ЗМИП бяха създадени две нови групи задължени по ЗМИП лица, а именно - лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.