- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Колективни инвестиционни схеми

Бързоразвиващият се капиталов пазар у нас постави големи изисквания пред предприятията с предмет на дейност – колективно инвестиране (инвестиционни дружества и договорни фондове), известни още като „колективни инвестиционни схеми“ (КИС).