Принтиране

Колективни инвестиционни схеми

Автор: Росен Балтов,
Бързоразвиващият се капиталов пазар у нас постави големи изисквания пред предприятията с предмет на дейност - колективно инвестиране (инвестиционни дружества и договорни фондове), известни още като „колективни инвестиционни схеми“ (КИС).