Принтиране

Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-18 от 31 юли 2020 г.

Автор: Беата Петрова,
Предмет на настоящия коментар е Наредбата за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Н-18 от 31.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 68 от 31.07.2020 г.