Принтиране

Какво предвижда Законът за държавния бюджет за 2023 година

Автор: Веселка Донкова
В „Държавен вестник“, бр. 66 от 01.08.2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г.