Принтиране

Какво предвижда Законът за държавния бюджет за 2022 година

Автор: Веселка Донкова,
В „Държавен вестник“, бр. 18 от 04.03.2022 г., е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г.