- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Електронно сключване на договор за ипотечен кредит и отражението му при вписването на ипотеки

Пандемията от COVID-19 през 2020 г. промени изцяло начина на функциониране на обществените отношения.