Принтиране

Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество

Автор: Иван Николаев,
Непаричните вноски в капитала на търговските дружества, уредени в чл. чл. 72-73 от Търговския закон (ТЗ), наричани също „апорт“ (от френски „apport en nature“ като предметна вноска), са онова първоначално имущество, изразено чрез стойността (цифрова) величина, чрез което търговското дружество се формира и образува своя капитал.