Принтиране

„Апетитът към риск“, в контекста на изпирането на пари

Автор: Антон Михайлов
Някои от инвестиционните посредници са склонни да извършват търговия с по-високо ниво на риск, тъй като това е от съществено значение за техния успешен бизнес и способността им да генерират печалба - самият факт на склонност да се извършват рискови сделки, които се очаква да носят по-големи доходи, не е осъдителен, но това обстоятелство не бива да се отразява на спазването на мерките срещу изпирането на пари.