- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност, към 06.2021

Валутните курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност са определeни на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ, в съответствие с референтните курсове на Европейската централна банка.