Принтиране

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност

Автор: Труд и право,
Валутните курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност са определeни на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ, в съответствие с референтните курсове на Европейската централна банка. Курсовете са валидни от 00.00 ч. на първия ден до 24.00 ч. на последния ден от съответния месец.