- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност

* Валутните курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност са определeни на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ, в съответствие с референтните курсове на Европейската централна банка.
Курсовете са валидни от 00.00 ч. на първия ден до 24.00 ч. на последния ден от съответния месец.