Принтиране

Основен лихвен процент (проста годишна лихва), Към 21.04.2020 г.

Автор: Труд и право,

 

От дата

ОЛП

От дата

ОЛП

От дата

ОЛП

01.08.2012 г.

0,08

01.03.2015 г.

0,01

01.10.2017 г.

0,00

01.09.2012 г.

0,04

01.04.2015 г.

0,01

01.11.2017 г.

0,00

01.10.2012 г.

0,03

01.05.2015 г.

0,01

01.12.2017 г.

0,00

01.11.2012 г.

0,04

01.06.2015 г.

0,02

01.01.2018 г.

0,00

01.12.2012 г.

0,03

01.07.2015 г.

0,02

01.02.2018 г.

0,00

01.01.2013 г.

0,03

01.08.2015 г.

0,01

01.03.2018 г.

0,00

01.02.2013 г.

0,01

01.09.2015 г.

0,01

01.04.2018 г.

0,00

01.03.2013 г.

0,01

01.10.2015 г.

0,01

01.05.2018 г.

0,00

01.04.2013 г.

0,01

01.11.2015 г.

0,01

01.06.2018 г.

0,00

01.05.2013 г.

0,02

01.12.2015 г.

0,01

01.07.2018 г.

0,00

01.06.2013 г.

0,01

01.01.2016 г.

0,01

01.08.2018 г.

0,00

01.07.2013 г.

0,02

01.02.2016 г.

0,00

01.09.2018 г.

0,00

01.08.2013 г.

0,02

01.03.2016 г.

0,00

01.10.2018 г.

0,00

01.09.2013 г.

0,02

01.04.2016 г.

0,00

01.11.2018 г.

0,00

01.10.2013 г.

0,03

01.05.2016 г.

0,00

01.12.2018 г.

0,00

01.11.2013 г.

0,02

01.06.2016 г.

0,00

01.01.2019 г.

0,00

01.12.2013 г.

0,02

01.07.2016 г.

0,00

01.02.2019 г.

0,00

01.01.2014 г.

0,02

01.08.2016 г.

0,00

01.03.2019 г.

0,00

01.02.2014 г.

0,04

01.09.2016 г.

0,00

01.04.2019 г.

0,00

01.03.2014 г.

0,04

01.10.2016 г.

0,00

01.05.2019 г.

0,00

01.04.2014 г.

0,04

01.11.2016 г.

0,00

01.06.2019 г.

0,00

01.05.2014 г.

0,05

01.12.2016 г.

0,00

01.07.2019 г.

0,00

01.06.2014 г.

0,05

01.01.2017 г.

0,00

01.08.2019 г.

0,00

01.07.2014 г.

0,03

01.02.2017 г.

0,00

01.09.2019 г.

0,00

01.08.2014 г.

0,04

01.03.2017 г.

0,00

01.10.2019 г.

0,00

01.09.2014 г.

0,04

01.04.2017 г.

0,00

01.11.2019 г.

0,00

01.10.2014 г.

0,03

01.05.2017 г.

0,00

01.12.2019 г.

0,00

01.11.2014 г.

0,02

01.06.2017 г.

0,00

01.01.2020 г.

0,00

01.12.2014 г.

0,02

01.07.2017 г.

0,00

01.02.2020 г.

0,00

01.01.2015 г.

0,01

01.08.2017 г.

0,00

01.03.2020 г.

0,00

01.02.2015 г.

0,01

01.09.2017 г.

0,00

01.04.2020 г.

0,00

* Към 21.04.2020 г.