- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основен лихвен процент (проста годишна лихва)

От дата ОЛП От дата ОЛП От дата ОЛП 01.05.2012 г. 0,14 01.12.2014 г. 0,02 01.07.2017 г. 0,00 01.06.2012 г. 0,14 01.01.2015 г. 0,01 01.08.2017 г. 0,00 01.07.2012 г. 0,16 01.02.2015 г. 0,01 01.09.2017 г. 0,00 01.08.2012 г. 0,08 01.03.2015 г. 0,01 01.10.2017 г. 0,00 01.09.2012 г. 0,04 01.04.2015 г. 0,01 01.11.2017 г. 0,00 01.10.2012 […]