Принтиране

Основен лихвен процент (проста годишна лихва)

Автор: Труд и право,
От дата ОЛП От дата ОЛП От дата ОЛП 01.05.2012 г. 0,14 01.12.2014 г. 0,02 01.07.2017 г. 0,00 01.06.2012 г. 0,14 01.01.2015 г. 0,01 01.08.2017 г. 0,00 01.07.2012 г. 0,16 01.02.2015 г. 0,01 01.09.2017 г. 0,00 01.08.2012 г. 0,08 01.03.2015 г. 0,01 01.10.2017 г. 0,00 01.09.2012 г. 0,04 01.04.2015 г. 0,01 01.11.2017 г. 0,00 01.10.2012 […]