- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основен лихвен процент (проста годишна лихва), към 30.07.2021

Към 30.07.2021 г.