Принтиране

Основен лихвен процент (проста годишна лихва) към 08.01.2021 г.

Автор: Труд и право,
От дата ОЛП От дата ОЛП От дата ОЛП 01.05.2013 г. 0,02 01.12.2015 г. 0,01 01.07.2018 г. 0,00 01.06.2013 г. 0,01 01.01.2016 г. 0,01 01.08.2018 г. 0,00 01.07.2013 г. 0,02 01.02.2016 г. 0,00 01.09.2018 г. 0,00 01.08.2013 г. 0,02 01.03.2016 г. 0,00 01.10.2018 г. 0,00 01.09.2013 г. 0,02 01.04.2016 г. 0,00 01.11.2018 г. 0,00 01.10.2013 г. 0,03 01.05.2016 г. 0,00 01.12.2018 г. 0,00 01.11.2013 г. 0,02 01.06.2016 г. 0,00 01.01.2019 г. 0,00 01.12.2013 г. 0,02 01.07.2016 г. 0,00 […]