- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основен лихвен процент (проста годишна лихва), към 06.2021

Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 03.06.2021 г.