- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основен лихвен процент* (проста годишна лихва) към 01.03.2021 г.

От дата ОЛП От дата ОЛП От дата ОЛП 01.07.2013 г. 0,02 01.02.2016 г. 0,00 01.09.2018 г. 0,00 01.08.2013 г. 0,02 01.03.2016 г. 0,00 01.10.2018 г. 0,00 01.09.2013 г. 0,02 01.04.2016 г. 0,00 01.11.2018 г. 0,00 01.10.2013 г. 0,03 01.05.2016 г. 0,00 01.12.2018 г. 0,00 01.11.2013 г. 0,02 01.06.2016 г. 0,00 01.01.2019 г. 0,00 01.12.2013 г. 0,02 01.07.2016 г. 0,00 01.02.2019 г. 0,00 01.01.2014 г. 0,02 01.08.2016 г. 0,00 01.03.2019 г. 0,00 01.02.2014 г. 0,04 01.09.2016 г. 0,00 […]