- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основен лихвен процент (проста годишна лихва)

Към 15.11.2021 г.