Принтиране

Общи индекси на потребителските цени

Автор:
Информацията е по предварителни данни на НСИ и е актуална към 10.03.2023 г.